Certifikáty a schválení

Níže naleznete všechna naše povolení, zkoušky a certifikáty.

Náš půdní kondicionér NB Minerals – Čedičová moučka byl důkladně testován a byl schválen Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova.

Zakoupením našeho výrobku máte jistotu, že splňuje všechny požadavky na kvalitu a neobsahuje žádné zakázané látky.

  • VÝZKUMNÁ ZPRÁVA č. 60/2019 (Testování na těžké kovy)
  • STANOVISKO týkající se plnění požadavků na kvalitu a dodržování vnitrostátních právních předpisů o minerálních rostlinných pomocných látkách.
  • stanovisko k vhodnosti půdního kondicionéru pro pěstování zeleniny
  • stanovisko k vhodnosti půdního kondicionéru pro pěstování ovocných plodin